15 let PRSS

15 let PRSS

Ob 15. obletnici Slovenskega društva za odnose z javnostmi bosta podeljeni
nagradi Prizma in Primus
(Ljubljana, 16. november 2005) – Slovensko društvo za odnose z javnostmi letos praznuje
15. obletnico delovanja. Svoj obstoj bo obeležilo s slavnostnim dogodkom, ki bo 18.
novembra 2005, ob 19.30 uri, v ljubljanskem Mediaparku. Ob tej priložnosti se bodo
spomnili, kaj vse se je v teh 15 letih zgodilo, podeljene pa bodo tudi PRIZME, nagrade za
najboljše komunikacijske strategije, ter PRIMUS, nagrada za komunikacijsko odličnost
managerjev in managerk.
Nagrado Prizma za odličnost izvedenih programov na področju odnosov z javnostmi bo
Slovensko društvo za odnose z javnostmi podelilo že petič. Glavni namen nagrade je zbrati
in izbrati najboljše prakse odnosov z javnostmi v Sloveniji ter promovirati učinkovitost in
merljivost komunikacijskih programov. Letos seje za to nagrado potegovalo rekordnih 12
primerov. Janja Požar, predsednica žirijePrizma 2005, je ob tem povedala, „da vse
prijavljene primere odlikuje strokoven pristop v vseh fazah komunikacijskega procesa ter
rastoča inovativnost v povezovanju posameznih orodij odnosov z javnosmi z
oglaševanjem. Člani žirije smo bili še posebno pozorni na konsistentost v sledenju
začrtanih komunikacijskih aktivnosti.“
Primus je strokovna nagrada, ki jo Slovensko društvo za odnose z javnostmi v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenjem Manager podeljuje vodilnim slovenskim
managerjem in managerkam za izjemno odličnost v komuniciranju ter za njihov prispevek
k razvoju komunikacijske stroke. V svetu nagrada za komunikacijsko odličnost velja za
eno najprestižnejših, izbor za Primus pa poteka po vzoru mednarodne nagrade Excell, ki jo
podeljuje Mednarodna zveza poslovnih komunikatorjev IABC. Prejemniki nagrade z
učinkovitim poslovnim komuniciranjem udejanjajo svojo vizijo in strateške ter poslovne
cilje organizacij, ki jih vodijo. „Žirija je letos izbirala med sedmimi kandidati, od katerih
je v zaključni del žiriranja uvrstila pet kandidatov in nato zelo enotno izbrala končnega
zmagovalca. Enotnost ocen tako kaže na znano dejstvo, da se dobro komuniciranje zlahka
prepozna, vidi, sliši in občuti,“ je povedal Brane Gruban, predsednik žirije Primus 2005.
Na slavnostnem dogodku se bodo v društvu ozrli tudi v preteklost, do začetka devetdesetih
let prejšnjega stoletja, ko je stroka odnosov z javnostmi sledila poti demokratičnih in
ekonomskih sprememb Slovenije in interesno povezala svetovalce za odnose z javnostmi.
19.08.2011, Maribor, Pressclipping d.o.o. 59
Predsednica uprave društva, mag. Natalija Postružnik, ob tem razmišlja: „Je 15 let veliko
ali malo? Smo v puberteti, smo v zatonu, smo šele dobro začeli? Je piarovstvo nek fancy
poklic ali je to nuja vsake organizacije? Kaj je tisto, kar piarovec počne, in kaj naj bi
počel… Prav je, da se ozremo nazaj. Prav je, da predvidevamo prihodnost in se nanjo
pripravimo.“