Konferenca o vodenju

Konferenca o vodenju

VSEBINA: Konferenca o vodenju in organizaciji dogodkov
Podjetje Planet GV bo 15. junija 2006 v hotelu Park na Bledu priredilo peto konferenco o
vodenju in organizaciji dogodkov, na kateri bodo strokovnjaki na področju »event
managementa« z vseh vidikov osvetlili rdečo nit letošnje konference: organizacijo in
vodenje turističnih, kulturnih in zgodovinskih prireditev ter športnih in rekreacijskih
dogodkov.
Predstavili bodo dobre primere,sodelovanje z mediji in predloge, kako uspešno iskati
sponzorje. Konferenca bo razdeljena v tri plenume. V prvem bodo strokovnjaki govorili o
turističnih, kulturnih in zgodovinskih prireditvah, pojasnili, kako se lahko s skrbno
načrtovanjem uspešno izvede prireditev, in predstavili »napetost« med trženjem in
uprizoritvijo s primerom Škofjeloškega pasijona. Drugi plenum zajema športne in
rekreacijske dogodke, na tretjem pa bo predstavljeno razmerje med sponzorji in iskalci
sredstev in zakaj podjetja sponzorstvu ne namenijo večpozornosti.
Tradicionalno srečanje kadrovskih direktorjev, predsednikov in članov uprav, kreativnih
vodij, predstavnikov občin, odgovornih za kulturo in turizem, organizatorjev dogodkov v
javnih zavodih, kulturnih in mladinskihorganizacijah, predstavnikov turističnih društev in
turističnih delavcev bo otvoril dolgoletni direktor slovenskih smučarskih reprezentanc in
Ski Pool-a Tone Vogrinec , generalni direktor Davčne uprave RS Ivan Simičpa bo
predstavil davčni vidik organizacije prireditve s poudarkom na sponzorstvu, donatorstvu in
izplačilu nagrad. Predstavnik Gospodarske zbornice Igor Savičbo s svojim gostom
Brankom Čakarmišem, medijskim strokovnjakom in dolgoletnim televizijskim urednikom,
pojasnil, kako pri organizaciji dogodkov uspešno sodelovati z mediji in tako prodreti v
javnost. Vrhunska odvetnika Borut Zajc in AlešAvbreht iz Odvetniške pisarne Avbreht,
Zajc & partnerji pa bosta osvetlila pravne vidike organiziranja invodenja dogodkov. Mag.
Natalija Postružnik , direktorica odnosov z javnostmi Zavarovalnice Maribor in
predsednica uprave Slovenskega društva za odnose z javnostmi, bo predstavila pomen
skrbnega posvečanja sponzorstvom.
Na večerni slavnostni prireditvi konference bo organizator na podlagi odločitve petčlanske
strokovne žirije podelil nagrado Odmev 2006 za najboljše vabilo na dogodek. Prijave
zbirajo do 31. maja, prijavijo pa se lahko s svojimi vabili, ki izstopajo po videzu,
19.08.2011, Maribor, Pressclipping d.o.o. 88
drugačnosti, inovativnosti in kreativnosti, slovenska podjetja, organizacije, društva,
posamezniki, zavodi, vladne in nevladne organizacije.

vir: MMportal delo.si 24.05.2006, splet