Kot piarovcu

Kot piarovcu

Vir: MM – Marketing magazin 1.03.2011, stran 59, naklada 3000