Veliko praktičnih

Veliko praktičnih

Veliko praktičnih nasvetov in napotkov

Veliko praktičnih nasvetov in napotkov

Vir: MM Market magazin  31.05.2007, stran 65, naklada 9.000, avtor M.A. Natalie C. Postružnik