Zlata nit

Zlata nit

Zlata nit ima v času recesije poseben pomen

Zlata nit ima v času recesije poseben pomen

Vir: 17.01.2009, stran 26, naklada 54.900, avtor Jana Petkovšek