Inovativni preboj iz srca Slovenije

Inovativni preboj iz srca Slovenije

hidria-uspeh-preboj-svet-2

klik za povečavo

Korporacijo Hidria so v okviru izbora European Business Awards junija v Carigradu razglasili za najbolj inovativno podjetje v Evropi. Za naziv se je potegovalo več kot 15.000 podjetji v 10 kategorijah, Hidria pa se je v sklepni del izbora uvrstila kot edina predstavnica Slovenije. Za radikalno inovativnost velja, da je najbolj pomembna za ustvarjanje prebojne prednosti. Takšna nagrada za slovensko podjetje je razlog za navdihujoči intervju s predsednikom poslovodnega odbora Hidrie mag. Iztokom Seljakom.

1. Hidria je postavila nov mejnik v delovanju podjetja, saj je prejelo naziv za najinovativnejše podjetje v Evropi. Zgodba o uspešnem podjetju iz Slovenije, majhne evropske države. Zanima me, kaj pomeni poreklo pri pridobivanju ključnih kupcev, investicij? Ali podjetje iz Slovenije v Evropi velja za enakovredno in zaupanja vredno podjetje, ki ima tehnološko dovršene inovacije ali pa je potrebno vložiti veliko več truda?

V osnovi štejejo predvsem kompetence in sposobnosti posameznega podjetja in njegova v preteklosti že dokazana kredibilnost in jasna v prihodnost usmerjena vizija in strategija in sposobnost njenega učinkovitega uresničevanja. Istočasno pa vsi vemo, da tudi iz Slovenije drugače gledamo na podjetja denimo iz Danske kot pa iz Grčije. Objektivno smo tako do okvirno l. 2007, ko se je Slovenija približevala denimo Danski, imeli kot zgodba o uspehu iz tega naziva primerjalne prednosti, danes, ko se žal kot zgodba o neuspehu objektivno bolj približujemo Grčiji, pa imamo iz tega objektivne konkurenčne slabosti, katerih premagovanje zahteva še več dokazovanja. V primeru Hidrie in naše čedalje bolj globalne pozicije ter sedaj še osvojenega odmevnega evropskega naslova v inovativnosti je naša razpoznavnost vendarle že tako močna, da v veliki meri nevtralizira čedalje bolj negativne dejavnike našega okolja.

2. Hidria se je v sklepni del tekmovanja uvrstila kot edina predstavnica Slovenije. Menite, da je v Sloveniji pomanjkanje zanimanja za prijavo na različna tekmovanja ali preprosto ne obstaja dovolj podjetij, ki bi lahko konkurirale inovativnim in naprednim podjetjem v Evropi?

Slovenija se nahaja na 19 mestu po inovativnih sposobnostih in kapacitetah v svetu, torej v elitnem razredu prvih 10 % držav v svetu. Velike neizkoriščene priložnosti imamo tako očitno predvsem v še bolj smiselnem in domiselnem medsebojnem povezovanju teh zaenkrat še vedno preveč razdrobljenih in nepovezanih kapacitet, v pomanjkanju jasne vizije in strategije Slovenije kot visokoinovativne in visokotehnološke države, s konkretnimi opredeljenimi ključnimi prebojnimi inovativnimi panogami, kot so npr. farmacevtika, energetika, avtomobilska industrija … kjer smo že sedaj nadpovprečno dobri in imamo istočasno velike možnosti nadaljnje rasti in se lahko v določenih za nas dovolj velikih nišah prebijemo med evropsko in tudi globalno vodilne.

V Hidrii smo ob povabilu k sodelovanju v tekmovanju EBA videli predvsem priložnost naučiti se marsikaj od drugih najbolj inovativnih firm v Evropi, dobiti objektiven in neposreden vpogled v to, kako drugi obvladujejo inovativnost, kakšna so njihova inovativna razmišljanja, sistemi in koncepti, tudi in predvsem v drugih industrijah, ki z našimi niso neposredno povezane, lahko pa od tam k nam na primeren način prenesemo številna spoznanja.

3. Kakšno dodano vrednost na trgu vam ponuja nagrada za najinovativnejše podjetje v Evropi? Kako jo boste izkoristili?

Še posebej v okviru zaključnega ocenjevanja v ostri konkurenci 10 najbolj inovativnih družb v Evropi kot predvsem tudi v okviru same podelitve nagrad smo prišli v neposredne kontakte z ostalimi devetimi finalisti, ki se vsak zase na svoj način odlikujejo v inovativnosti v svojih panogah in specialnostih, pravzaprav je vsak do njih na ravni kvalitete evropskega prvaka, a vsak na svoj način in s svojim pristopom in rešitvami, in prav tu gre za velike priložnosti izmenjav dobrih praks v inovativnosti.

Gre za neko posebno vrsto odprtega inoviranja in izmenjave medsebojnih izkušenj, ki je tudi povsem neobremenjena, saj si nismo konkurenčni in vsak lahko samo ogromno dobi, nič pa izgubi.

Izjemen učinek pa že imamo tudi v s tem povezani strmo rastoči razpoznavnosti Hidrie, ki je ne samo na evropski temveč tudi na svetovni ravni v komaj dveh tednih po prejeti nagradi izjemno porastla. Čestitke in povabila za predstavitev Hidrie in našega inovativnega koncepta prihajajo od vsepovsod, gre tudi za izjemno pozitivno sporočilo vsem našim partnerjem, s katerimi smo ta uspeh dosegli skupaj. Vključno z Zavarovalnico Maribor.

4. Hidria velja kot eno izmed uspešnih podjetij v regiji, ne samo po inovativnosti, ampak tudi drugih dejavnikov, ki gradijo uspešno zgodbo v celoto. Po kakšnem prioritetnem zaporedju in zakaj bi uvrstili naslednje pojme: inovativnost, skrb za zaposlene, družbena odgovornost, zaupanje, stabilnost, rast?

V Hidrii načrtno gradimo na naših temeljnih vrednotah, ki jih 2.600 sodelavk in sodelavcev živimo vsak dan, to je odgovornosti (do sebe, do sodelavcev, do partnerjev, lastnikov, širše družbe, planeta …), na znanju in kreativnosti, na inovativnosti in na odličnosti. Obstajamo zaradi uresničevanja našega poslanstva, to je doprinašanja globalno prebojnih inovativnih rešitev v zeleni vzdržni mobilnosti prihodnosti, to je v avtomobilski industriji, kjer bistveno doprinašamo k temu, da bo mobilnost zelo kmalu popolnoma neškodljiva za okolje in popolnoma varna za uporabnike, ter globalno prebojnih inovativnih rešitvah v trajnostnem ugodju bivanja v stavbah in njihovem popolnem sozvočju in integraciji z naravo, to je v segmentu profesionalne klimatizacije, gretja in hlajenja v stavbah z integriranimi obnovljivimi viri energije in celovitim konceptom LGA, Life Giving Air – zrak, ki poživlja.

5. Hidria. Najinovativnejše podjetje v Evropi. Nekateri strokovnjaki pravijo, da inovativnost ni samo razviti nekaj novega in to umestiti na trg, ampak spodbujati organizacijsko in upravljavsko kulturo, delo z zaposlenimi ali uspešno in učinkovito upravljanje. Na kakšen način in v katerih delovnih procesih se v podjetju Hidria lotevate inovativnosti?

Bistvo našega modela je v tem, da smo se na neki točki, to je bilo v Hidrii l. 2004, torej sedaj pred okvirno že 10 leti, enostavno zavestno odločili, da bomo spremenili našo miselnost, to je, da ne bomo več stalno v skrbeh, kakšna bo prihodnost in da nas ne bo več strah pred njo, in sicer zato, ker smo se zavestno odločili, da imamo vse potrebne sposobnosti za to, da to prihodnost sami ustvarjamo – gre za izjemno pomemben psihološki moment in moment izjemne kolektivne zavesti in motivacije.

Na tej podlagi smo razdelali lasten inovativni koncept inovacijskega centra Hidrie, ki temelji na našem inovativnem pristopu k razumevanju faktorjev in megatrendov, ki bodo bistveno vplivali na oblikovanje prihodnosti, na tej podlagi smo sposobni vizualizirati, kako bo izgledala ta prihodnost v naslednjih 10, 15 letih, to vizijo pa spreminjati v konkretne strategije in te uresničevati preko našega procesa strateškega načrtovanja razvoja, pa preko konkretnih izvedbenih inovativnih projektov načrtovati in zatem realizirati globalno prebojne inovacije.

6. Raziskava med zaposlenimi, ki jo je v Ameriki leta 2011 izvedla družba za upravljanje s človeškimi viri, je podala zanimivo zaporedje odgovorov na vprašanje: »Katerih pet stvari je zaposlenim najbolj pomembnih za zadovoljstvo pri delu?« Odgovori po zaporedju od najbolj pomembnega so: zagotovljena zaposlitev, priložnosti za uporabo svojega znanja, finančna stabilnost podjetja, odnos z nadrejenim, plača. Kako pa v Hidri motivirate zaposlene? Kako se zaposleni počutijo del inovativnega procesa? Ali uporabljate inovativne metode tudi pri motiviranju zaposlenih? Če da, katere?

V osnovi nas vse predvsem izjemno motivira naše poslanstvo, razlog, zaradi katerega obstajamo, namreč, da stalno bistveno doprinašamo k rasti kvalitete življenja ljudi in k ohranjanju planeta tudi za naše naslednike. Ob tem se zavedamo, da ena sama zvezda lahko razsvetli le majhen delček neba, ko pa zažarijo vse skupaj, šele lahko zaslutimo prave dimenzije vesolja. Imamo enostavno privilegij, da lahko delamo skupaj, da skupaj ustvarjamo, da si zaupamo in eden drugemu pomagamo in ustvarjamo boljšo prihodnost.

7. Kaj bi vi, kot predstavnik najbolj inovativnega podjetja v Evropi, svetovali mladim start-up podjetjem, ki z novimi, inovativnimi pristopi, izdelki in storitvami, utirajo pot na trg? Kakšno razmerje med trdim delom, idejami in inovativnostjo naj uberejo? Ali kaj tretjega?

Pravzaprav v osnovi isto, kot delamo v Hidrii, to je iskanje pravega optimuma med jasno nišno osredotočeno vizijo in strategijo na eni strani, ki zajema tudi inovativne zamisli soustvarjanja take boljše prihodnosti, in sposobnostjo učinkovite implementacije na drugi strani. V Hidrii smo si že dolgo tega dopovedali, da je vizija, sicer lahko tudi dobra, sama po sebi brez učinkovite realizacije zgolj pravljica, sanjarjenje ob belem dnevu. Na drugi strani je še bolj škodljiva implementacija nečesa brez jasne vizije in strategije, to je prava nočna mora. Zato rabimo oboje, veliko dela, znanja in kreativnosti pri anticipiranju najbolj verjetne prihodnosti ter veliko vztrajnega dela na realizaciji lastnih proaktivnih odgovorov na vprašanja prihodnosti.

8. Pomembno vlogo v uspešnih podjetjih ima zagotovo identiteta podjetja. Zavarovalnica Maribor deluje na slovenskem trgu, zato je identiteta podjetja še toliko bolj v ospredju. Kako pa v Hidrii upravljate z identiteto, glede na to da poslujete na evropskem tržišču?

V skladu z našo vizijo in poslanstvom in našimi vrednotami je ena ključnih vsebin, na katerih v Hidrii gradimo svojo identiteto in prepoznavnost prav inovativnost, poleg tehnično/tehnološke tudi še posebej v inovacijah poslovnih modelov, s poudarkom na odprtih inovacijah in vključevanju vseh, ki imajo za nas relevantna najboljša znanja v globalnih okvirjih. V skladu s tem smo bili pred par leti razpoznani kot Best Innovator v Sloveniji, lani kot Hidden Champion v regiji po metodologiji IEDC in Hermanna Simona, sedaj pa nam je uspel še skok na vrh Evrope. Vse skupaj je za nas predvsem dokaz, da zmoremo in izjemna vzpodbuda na nadaljnji poti navzgor.

9. Morda kakšna misel za konec?

Ob obisku NASE v Cape Caneveralu pred leti sem med drugim naletel na delo dr. Robet Goddarda, vesoljskega znanstvenika, ki je že 100 let nazaj ugotovil, da se “sanje včerajšnjega dne čedalje hitreje spreminjajo v upanje današnjega in resničnost jutrišnjega dne” in je ob tem, ko je prve rakete izstrelil 10 metrov v zrak, že sanjal o pristanku na luni, ki se je uresničil manj kot 40 let kasneje. Kakšne so po 100 letih izjemnega razvoja človeštva danes primerljivo drzne sanje ? Še tako drzne lahko uresničimo že v 20 letih …

Sanjajte svoje sanje o boljši prihodnosti, z njimi navdušujte vse okrog sebe in jih skupaj z njimi tudi uresničujte!

Spraševala je Natalie C. Postružnik

Vir: http://blog.zav-mb.si/2013/07/10/inovativni-preboj-iz-srca-slovenije/