Panj kot letno poročilo

Panj kot letno poročilo

Panj kot letno poročilo

Vir: Večer 27.08.2007, stran 8, naklada 141.000

Potrjeno sodelovanje

potrjeno sodelovanje Angleških in Slovenskih piarovcev

potrjeno sodelovanje Angleških in Slovenskih piarovcev

Vir: MMportal.si 12.06.2007, splet

Nove priložnosti

Nove priložnosti e komuniciranja

Nove priložnosti e komuniciranja

Vir: MMportal delo.si 5.06.2007, splet

Veliko praktičnih

Veliko praktičnih nasvetov in napotkov

Veliko praktičnih nasvetov in napotkov

Vir: MM Market magazin  31.05.2007, stran 65, naklada 9.000, avtor M.A. Natalie C. Postružnik

Evolucija komuniciranja:

Vir: MM Marketing magazin 29.11.2006, stran 38, naklada 9.000, avtor M.A. Natalie C. Postružnik

Dragi ali dragoceni?

Dragi ali dragoceni

klik za povečavo

Vir: Večer 23.10.2006, stran 8, naklada 141.000, avtor M.A. Natalie C. Postružnik

Superbrands v Sloveniji

Mednarodna organizacija Superbrands je oblikovala strokovni svet, ki bo izbral najboljše
blagovne znamke v Sloveniji. Strokovni svet sestavljajo marketinški in poslovni
strokovnjaki ter predstavniki medijev.

Organizacija Superbrands je prisotna v večkot 55 državah. Za izbornajboljših v Sloveniji
se poteguje 700 blagovnih znamk, ki so izbrane na podlagi raziskav uglednih agencij za
raziskave trga (GfK, AC Nielsen in CATI/PGM). V izboru sodelujejo mednarodne in
domače blagovne znamke.
Člani strokovnega sveta, ki bo izbira najboljše blagovne znamke v Sloveniji so: dr. Vesna
Žabkar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, dr. Boris Snoj, Ekonomsko-poslovna fakulteta v
Mariboru, Mojca Randl, Formitas BBDO, Marko Vičič, Futura DDB, Jure Apih, Zlati
boben, Nikola Bubanj, Grey Ljubljana, MitjaMilavec, Luna TBWA, Marko Majer,
Mayer-McCann, Dejan Smuk, Metropolis Media, Boštjan Prijanovič, New Moment,
Benjamin Ivančič, Original, Irena Paj, Pivovarna Laško, Franci Zavrl, Pristop, Dominga
Medoš, RTV Slovenija, Dejan Turk, Si.mobil, Natalija Postružnik, Slovensko društvo za
odnose z javnostmi, Božidar Novak, SPEM, Jernej Repovš, Studio Marketing JWT, Borut
Zemljič, Superbrands Adriatic, Iztok Sila, Telekom Slovenije in Romana Repolusk, The
Coca-Cola Company.

15 let PRSS

Ob 15. obletnici Slovenskega društva za odnose z javnostmi bosta podeljeni
nagradi Prizma in Primus
(Ljubljana, 16. november 2005) – Slovensko društvo za odnose z javnostmi letos praznuje
15. obletnico delovanja. Svoj obstoj bo obeležilo s slavnostnim dogodkom, ki bo 18.
novembra 2005, ob 19.30 uri, v ljubljanskem Mediaparku. Ob tej priložnosti se bodo
spomnili, kaj vse se je v teh 15 letih zgodilo, podeljene pa bodo tudi PRIZME, nagrade za
najboljše komunikacijske strategije, ter PRIMUS, nagrada za komunikacijsko odličnost
managerjev in managerk.
Nagrado Prizma za odličnost izvedenih programov na področju odnosov z javnostmi bo
Slovensko društvo za odnose z javnostmi podelilo že petič. Glavni namen nagrade je zbrati
in izbrati najboljše prakse odnosov z javnostmi v Sloveniji ter promovirati učinkovitost in
merljivost komunikacijskih programov. Letos seje za to nagrado potegovalo rekordnih 12
primerov. Janja Požar, predsednica žirijePrizma 2005, je ob tem povedala, „da vse
prijavljene primere odlikuje strokoven pristop v vseh fazah komunikacijskega procesa ter
rastoča inovativnost v povezovanju posameznih orodij odnosov z javnosmi z
oglaševanjem. Člani žirije smo bili še posebno pozorni na konsistentost v sledenju
začrtanih komunikacijskih aktivnosti.“
Primus je strokovna nagrada, ki jo Slovensko društvo za odnose z javnostmi v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenjem Manager podeljuje vodilnim slovenskim
managerjem in managerkam za izjemno odličnost v komuniciranju ter za njihov prispevek
k razvoju komunikacijske stroke. V svetu nagrada za komunikacijsko odličnost velja za
eno najprestižnejših, izbor za Primus pa poteka po vzoru mednarodne nagrade Excell, ki jo
podeljuje Mednarodna zveza poslovnih komunikatorjev IABC. Prejemniki nagrade z
učinkovitim poslovnim komuniciranjem udejanjajo svojo vizijo in strateške ter poslovne
cilje organizacij, ki jih vodijo. „Žirija je letos izbirala med sedmimi kandidati, od katerih
je v zaključni del žiriranja uvrstila pet kandidatov in nato zelo enotno izbrala končnega
zmagovalca. Enotnost ocen tako kaže na znano dejstvo, da se dobro komuniciranje zlahka
prepozna, vidi, sliši in občuti,“ je povedal Brane Gruban, predsednik žirije Primus 2005.
Na slavnostnem dogodku se bodo v društvu ozrli tudi v preteklost, do začetka devetdesetih
let prejšnjega stoletja, ko je stroka odnosov z javnostmi sledila poti demokratičnih in
ekonomskih sprememb Slovenije in interesno povezala svetovalce za odnose z javnostmi.
19.08.2011, Maribor, Pressclipping d.o.o. 59
Predsednica uprave društva, mag. Natalija Postružnik, ob tem razmišlja: „Je 15 let veliko
ali malo? Smo v puberteti, smo v zatonu, smo šele dobro začeli? Je piarovstvo nek fancy
poklic ali je to nuja vsake organizacije? Kaj je tisto, kar piarovec počne, in kaj naj bi
počel… Prav je, da se ozremo nazaj. Prav je, da predvidevamo prihodnost in se nanjo
pripravimo.“

Morala in etika

Vir: Finance z dne 16.11.2005, stran 26, doseg: 59.000

Kako je modra miss

Vir: Finance 9.11.2005, stran 22, naklada 59.000, avtor Sabina Petrov